PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupujący może zwrócić zakupiony produkt w ciągu 14 dni od momentu doręczenia przesyłki. W celu zwrotu należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy i wysłać produkt z dowodem zakupu (paragon fiskalny). Prawo zwrotu nie przysługuje kupującym którzy poprosili o dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wraz z numer NIP

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

MARSDEV.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Brochowska 21/31, 52-019 Wrocław marsdev.pl biuro@marsdev.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Nazwa produktu/usługi (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Tutaj znajduję się nasza polityka Cookies